Feeds:
Posts
Comments

May biktima na naman

Damang-dama ko kung manuot ang galit mo.
Sa mga bituka kong nangingimi sa bawat dampi ng ika mo.

Ay katotohanan lamang, ay opinyon lamang.
Hindi ko po matantsa kung kailan mo kailangan.

Ang hustisya: may mga pakiwaring namumuro bago mag-inikot sa sikmura ang mga kakulangan, at mga hindi na dapat sinabi.
Magbigay sana ng siguradong panahon.

Sinong tatanggap kung huli na ang lahat para sa sinapupunan.
Ikakasira ng nakagisnan (madilim na bukas) ang sentro ng iyong pasaring?

Ipunin ang lakas! Sugpuin sa wika! Kalabanin!
Hindi nanghihikayat at wala kaming sinisisi.

Paraanin na ang lantay na hukuman sa kakinisan niyang nagdadalamhati.
Gutom dito sa piyestahan. Pito ang iuuwi.

Advertisements

Wrong Send

Sa larong itong
kadalasa’y natitisod
at magpapanggap na walang nakakita.

Plurals

I pick up sparks and yells

Moments of jests, and the flares

Backstreets, dog ears

Rain in the gutters

So the heavens fill hells with

Hearts breaking

Sunset on rooftops

It is when you wake up
and the whole town
are goddamn boxes
of takeout and
you wonder, If I
wave, would they
crumple into balls
of metallic gas
like some cosmic
funeral or
cloves of crystallized
pixie dust mauling
you back to the pit?

Sining at Sikmura

Kabilang ba ako sa
nabibighani? Sa tanaga
o sa nanlilimahid na
kamisang kung pagmasdan

akala mo, hinihilo ng kartel
ang matining mong pagkalam
kakarnehin lang din naman
hindi pa hayaan
hanggang saan
hindi ba balak sundan
o tangka?

Kahit umamin ako dito mismo
selda ang hindi susuko
iyon at iyon lamang
at kakaway-kaway pa.

Kunsintihin na nga
hanggang mabulabog ang sarili
sa kusang pambubulabog
sa pagsasarili.
ganun din naman
kakarnehin din–
maglasing at sayawan

    ang putla ng gabi

* * * *

Oh well, the creative process is always a mystery… In this instance, the creative process was that I saw that name, forgot that I saw it, and said it later. – Liz Lemon, 30 Rock’s “Winter Madness” episode

Rubbles

In this land
ships need no sails
Not rudders. If pharaohs pay
the tributes paid to
annunciate. If
churches dwarf in comparison.

No ports, none wrinkled
or blistered. Sand and fish
and sun and sea
served in platters.

No trumpets quite like
crackles and creaks. Porches.
Altars for a child side-glancing.

 

* * * *

Yolanda-Tacloban-Survivors1

Crossings

it was as if
in the grey of your eye
that you knew

we were crossing
and she would like a jinx
scoop my arm from your heels

At One's Pace

eJournal on EDS 103: Theories of Learning

For Louder Days: Analysis, Vision and Strategy by Yotam Marom

"Another world is not only possible, she is on her way. On a quiet day, I can hear her breathing.” Arundhati Roy

crispyperminute

lutong ng bawat salita

The SPfreaks Team

“We really are freaks. Part idiot, part genius, part investor, part debtor, and definitely part diligent, but most of all, freaks.”

bangs was here

Cheers to All Delinquents

PALAGI ○●

manunulat | madalas hindi nakakapagsulat

Arkibero

Word Construction x Art Inspection

Gu-Gu

Kids. Art. Community Works. DIY. Quezon Province.

teeshupapercuts

"Whose reality counts?"

Hinahon

Salita sa bawat pagitan