Feeds:
Posts
Comments

May biktima na naman

Damang-dama ko kung manuot ang galit mo.
Sa mga bituka kong nangingimi sa bawat dampi ng ika mo.

Ay katotohanan lamang, ay opinyon lamang.
Hindi ko po matantsa kung kailan mo kailangan.

Ang hustisya: may mga pakiwaring namumuro bago mag-inikot sa sikmura ang mga kakulangan, at mga hindi na dapat sinabi.
Magbigay sana ng siguradong panahon.

Sinong tatanggap kung huli na ang lahat para sa sinapupunan.
Ikakasira ng nakagisnan (madilim na bukas) ang sentro ng iyong pasaring?

Ipunin ang lakas! Sugpuin sa wika! Kalabanin!
Hindi nanghihikayat at wala kaming sinisisi.

Paraanin na ang lantay na hukuman sa kakinisan niyang nagdadalamhati.
Gutom dito sa piyestahan. Pito ang iuuwi.

Wrong Send

Sa larong itong
kadalasa’y natitisod
at magpapanggap na walang nakakita.

Plurals

I pick up sparks and yells

Moments of jests, and the flares

Backstreets, dog ears

Rain in the gutters

So the heavens fill hells with

Hearts breaking

Sunset on rooftops

It is when you wake up
and the whole town
are goddamn boxes
of takeout and
you wonder, If I
wave, would they
crumple into balls
of metallic gas
like some cosmic
funeral or
cloves of crystallized
pixie dust mauling
you back to the pit?

Sining at Sikmura

Kabilang ba ako sa
nabibighani? Sa tanaga
o sa nanlilimahid na
kamisang kung pagmasdan

akala mo, hinihilo ng kartel
ang matining mong pagkalam
kakarnehin lang din naman
hindi pa hayaan
hanggang saan
hindi ba balak sundan
o tangka?

Kahit umamin ako dito mismo
selda ang hindi susuko
iyon at iyon lamang
at kakaway-kaway pa.

Kunsintihin na nga
hanggang mabulabog ang sarili
sa kusang pambubulabog
sa pagsasarili.
ganun din naman
kakarnehin din–
maglasing at sayawan

    ang putla ng gabi

* * * *

Oh well, the creative process is always a mystery… In this instance, the creative process was that I saw that name, forgot that I saw it, and said it later. – Liz Lemon, 30 Rock’s “Winter Madness” episode

Rubbles

In this land
ships need no sails
Not rudders. If pharaohs pay
the tributes paid to
annunciate. If
churches dwarf in comparison.

No ports, none wrinkled
or blistered. Sand and fish
and sun and sea
served in platters.

No trumpets quite like
crackles and creaks. Porches.
Altars for a child side-glancing.

 

* * * *

Yolanda-Tacloban-Survivors1

Crossings

it was as if
in the grey of your eye
that you knew

we were crossing
and she would like a jinx
scoop my arm from your heels

Byaheng Elbi

Sa ganitong patay na oras ka
laging ayaw lubayan
ng ningning ng dantaon, ng mga rebultong
hindi mo mauna-unawaan
kahit na nga araw-araw pang magpangita

Kasama ka man sa byahe ay nariyan
silang umaandar pabalik
sa lagi mong nilalayasan
at ikaw pa nga ang naiiwan
sa talukap,
sa pisil sa braso,
sa paggapang ng kanyang buhok sa iyong daliri

Dance It

hurts right now you could dance
the cuddling cradling sears the bones
i am not enjoying any of this
and i am just enjoying
despite my adulation for self
less lochness fucking freaks setting
stage for the coming storm
no, i do not predict and fulfill
the predictions i refuse
it is happening
and i am not making it happen
even if i know
it makes you sad when you know
it bleeds you dry when you know
dance it, dance it away, dance

* * * *

Image

AP File Photo via Inquirer.net

Balita

May balitang inaasahan at hindi inaasam. Saan banda?
Sa kukote papaiwan at hindi mananahan. Kamakailan.
Hindi walang puwang kundi puwang mismo.

Ginto lamang ay ang mga araw.
Na ako ay maghihintay at hindi ka hihintayin.
Saan kamo ang hintayan?

Sariwain nga at hindi sa hindi sariwa.
Sadyang magmamarka at hindi naman sinasadyang mamantsahan.
Kausapin mo ako sa tuwina at tuwing magkausap tayo.

Kuwan at ano, ang sa akin lang.
Bakit, kanino?
May kutob kahit pa nga at hindi kabahan.

* * * *

Photo: SpoilerTV.com

At One's Pace

This blog used to be a course requirement. I have grown to love the requirement more than the course.

For Louder Days: Analysis, Vision and Strategy by Yotam Marom

"Another world is not only possible, she is on her way. On a quiet day, I can hear her breathing.” Arundhati Roy

CRISPYPERMINUTE

blog ni cris

The SPfreaks Team

“We really are freaks. Part idiot, part genius, part investor, part debtor, and definitely part diligent, but most of all, freaks.”

UNCULTURED

Dilly-dallying Delinquent

/PA•DA•GOS/

fragmented memories and purged feelings curated in unfinished writing prompts

Arkibero

Word Construction x Art Inspection

Gu-Gu

Kids. Art. Community Works. DIY. Quezon Province.

teeshupapercuts

"Whose reality counts?"

Hinahon

salita sa bawat pagitan